تحلیل آنالیز fesem

تجزیه و تحلیل تصاویر FESEM

بینشی در مورد میکروگراف یا نانوگراف ذرات بدست می دهد و درباره که چگونگی چینش ذرات و دانه ها، شکل و ساختار(کروی، میله، مکعبی و ..)  نانو/میکرو ذرات در سطح یک بافت  اطلاعاتی را پیشنهاد میکند. از نانوگراف‌های FESEM، می‌توانید اندازه متوسط ​​ذرات و دانه ها را اندازه‌گیری کرد.

طیف سنجی انرژی اشعه ایکس پراکنده شده (EDX) یک روش تحلیلی برای توصیف کیفی و کمی مواد است. تکنیک EDX بر اساس تابش اشعه ایکس مشخصه نمونه است. با تابش پرتویی از ذرات باردار با انرژی بالا (الکترون ها یا پروتون ها) در نمونه مورد بررسی ، یک الکترون از سطح الکترون با سطح انرژی بالاتر به سطح انرژی نزدیک هسته می افتد و یک پرتو ایکس ساطع می شود.

آنالیز EDX طیفی را ارائه می دهد که در این طیف پیک های ظاهر شده مرتبط با میزان ترکیب عنصری موجود در نمونه مورد بررسی می باشد

در شرکت نانوتحلیل خدماتی نظیر مشاوره و تفسیر نتایج حاصل از آزمون FESEM و EDX توسط متخصصین  امر برای متقاضیان گرامی انجام می پذیرد.

نوع خدمتتعرفه
تفسیر کیفی نمونه 
رسم هیستوگرام ذرات شاخص 

برای دریافت خدمات تحلیل لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.