طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان(Raman spectroscopy)

طیف سنجی رامان یا آنالیز رامان (Raman spectroscopy) یک تکنیک طیف سنجی مولکولی است (یعنی با شناسایی مولکول ها سر و کار دارد، نه اتمها) که کاربرد های متنوعی در زمینه های تحقیقاتی مختلف پیدا کرده است.

هنگامی که یک تابش الکترومغناطیس از یک محیط شفاف عبور می کند، گونه های موجود قسمتی از باریکه را در تمامی جهات پراکنده (Scatter) می کنند . آنالیز رامان بر اساس تجزیه و تحلیل این تفاوت ها جهت تعیین ساختار مولکولی ترکیبات مختلف شکل گرفته است .

میکروسکوپ Raman، یک دستگاه میکروسکوپی مبتنی بر لیزر است که برای این طیف سنجی استفاده می‌شود. این دستگاه بر اساس تکنولوژی شناسایی مواد توسط طیف سنجی Raman و میکروسکوپ نوری معمولی تولید می‌شود. در این روش با استفاده از روش نقشه برداری نقطه‌ای، می‌توان نقشه‌های رامان را ثبت کرد. این امر برای نشان دادن توزیع فضایی اجزای مختلف شیمیایی یا اطلاعات نهفته در نمونه استفاده می‌شود.

طیف سنجی رامان
Raman