آنالیز FTIR

FT-IR (Fourier Transform Infrared)

آنالیز FTIR روشی برتر در اسپکتروسکوپی یا طیف سنجی مادون قرمز است. در روش طیف سنجی مادون قرمز، پرتو IR از نمونه عبور می کند. بخشی از آن توسط نمونه جذب و بخشی دیگر از داخل آن عبور می کند. در نتیجه طیف ها، جذب و عبور IR توسط مولکول های نمونه را نشان می دهند. مشابه با اثر انگشت، ساختار مولکولی مواد نیز کاملا منحصر بفرد می باشد. این شاخصه، طیف سنجی مادون قرمز را برای آنالیز انواع مختلف مواد مفید می سازد.

اطلاعت بدست آمده از آنالیز FTIR:

تشخیص مواد مجهول
تعیین کیفیت یا یکنواختی نمونه
تعیین مقدار اجزاء تشکیل دهنده یک مخلوط
شناسایی مخلوط ترکیبات آلی و غیرآلی بشرطی که هردو ماده جامد یا مایع باشند.
آنالیز لایه نازک
آنالیز چسب ها، پوشش ها و مواد ارتقاء دهنده چسبندگی یا اتصال دهنده ها
شناسایی پلیمرها و مخلوط های پلیمری
آنالیز حلال ها، مواد تمیزکننده و شوینده های مجهول


مزایای تست FTIR:

سرعت : به دلیل اندازه گیری هم زمان تمام فرکانس ها اندازه گیرهای FT-IR در چند ثانیه انجام می شود.
حساسیت: حساسیت FT-IR بالاست. آشکارسازهای مورد استفاده بسیار حساس بوده و عملکرد اپتیکی بالایی دارند که باعث می شود پارازیت های به وجود امده بسیار کاهش یابد.
عملکرد مکانیکی ساده: آینه ی متحرک در تداخل سنج تنها قسمت متحرک دستگاه می باشد. بنابراین احتمال ازکارافتادگی مکانیکی دستگاه بسیار کم است.
کالیبراسیون ذاتی: این وسیله از لیزر HeNe به عنوان استاندار کالیبراسیون داخلی استفاده می کند که هیچگاه نیاز به کالیبره کردن توسط استفاده کننده ندارد.

ftir-analysis
FTIR