آنالیز رئومتر

آنالیز رئومتر

آنالیز رئومتر، به منظور محاسبه­ ي خواص رئولوژيكي مواد مختلف (سيالات غيرنيوتوني) به ويژه پليمرها (پليمرهاي گرمانرم، مواد خميري، محلول­ هاي پليمري، رزين­ ها، چسب­ ها، بايوپليمرها و …. ) رئومترها مورد استفاده قرار مي­گيرند. رئومترها قادر به محاسبه پارامترهاي رئولوژيكي بسياري از جمله:

رئومترها قادر به محاسبه پارامترهاي رئولوژيكي بسياري از جمله:

ويسكوزيته برشي
ويسكوزيته در ناحيه صفر و محاسبه­ ي وزن مولكولي متوسط وزني پليمرها
ويسكوزيته كامپلكس
ميزان تغييرات ويسكوزيته با شدت برش
تعيين گرانروي ديناميك و استاتيك پليمرها
مدول ذخيره، مدول اتلاف و فاكتور اتلاف
مطالعه پايداري ابعادي نمونه و تعيين محدوده ويسكوالاستيك خطي و غيرخطي
مطالعه ريزساختار مواد پليمري (مطالعه شاخه جانبي، توزيع جرم مولكولي، تاثير سازگار كننده، مطالعه پخش پر كننده و …)
و …..

قابليت­ هاي نرم ­افزاري دستگاه رئومتر Physica MCR 301 :

انواع تست­ هاي چرخشي (تست چرخش با كنترل نرخ تنش يا كرنش (، n، ϕ، γ) ، تست چرخشي با كنترل تنش (τ، M)) به همراه رسم منحني مربوطه
انواع تست­ هاي نوساني (آزمون­ هاي نوساني با كنترل كرنش (ϕ، γ) يا كنترل تنش (τ، M)) به همراه رسم منحني مربوطه
رسم منحني جريان و مطالعه رفتار جريان مواد
تست روبش دما، زمان، فركانس و كرنش
مدل كردن آميزه از طريق فيت سازي نقاط بدست آمده با مدل­ هاي رئولوژيكي

شرايط پذيرش نمونه:

1- اين دستگاه براي تست و فرآيند مواد سمي آتش­زا و منفجره طراحي نگرديده است.

2- نمونه ­ها حداکثر دو هفته پس از آنالیز به صورت پسماند دور ریخته می­شوند.

3- پذيرش نمونه به صورت گرانول، پودر، فيلم يا قطعات ريز مي­باشد.

4- هزينه­ ي ذكر شده به صورت زمان انجام تست (به ازاي هر ساعت) مي­باشد.

5- تنها نمونه ­هاي پليمري (پلاستيكي و لاستيكي) قابل انجام مي­باشند.

آنالیز رئومتر
Rheometer