آنالیز جذب اتمی

آنالیز جذب اتمی

هدف از انجام آنالیز طیف سنج جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) بررسی فلزات سنگین موجود در آنالیت، جهت سنجش کیفیت ماده مورد نظر استفاده می شود.  در واقع اساس این تکنیک، استفاده از دستگاه جذب برای ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه است. لذا نیازمند رابطه‌ای بین میزان نور جذب شده توسط نمونه و غلظت نمونه هستیم که همان قانون بیر لامبرت است.

به‌طور خلاصه در تست طیف سنج جذب اتمی الکترون‌های اتم‌ها، با جذب طول موج مشخصی (انرژی) می‌توانند به سطوح بالاتر انرژی بروند و برای مدت کوتاهی به حالت برانگیخته در بیایند. از آنجایی که هر عنصر فقط به یک طول موج مشخص پاسخ می‌دهد، بنابراین هنگامی که اتم برانگیخته به حالت پایه برمی‌گردد طول موج مشخصی از خود ساطع می‌کند. با اندازه‌گیری میزان جذب نمونه و رسم منحنی کالیبراسیون و قانون بیر لامبرت پی به میزان مجهول در نمونه می‌بریم.

طیف سنج جذب اتمی
Atomic Absorption Spectroscopy

در شرکت نانوتحلیل امکان انجام این آنالیز برای عناصر کادمیم، سرب، نیکل، مس، کروم، کبالت، روی، منگنز، آهن وجود دارد.