آنالیزLCR Meter

آنالیز LCR متر

آنالیز LCR متر پارامتر های اندوکتانس سلف ،ظرفیت خازن و مقاومت الکتریکی را به عنوان اهداف اساسی خود اندازه می گیرد.از دیگر اندازه گیری های دستگاه می توان به پارامتر هایی همچون ضریب توان ،ضریب اتلاف، سوسپتانس (بخش موهومی ادمیتانس)، کنداکتانس (هدایت الکتریکی) و ESR بخش حقیقی امپدانس اشاره کرد.


LCR متر فرکانس بالا مدل HIOKI IM3536 دستگاه انالایزر امپدانس و LCR متر هیوکی به منظوره ارائه یک گسترده DC و فرکانس تست ۴هرتز تا ۸ مگا هرتز با دقت 05/0% ایده آل برای ارزیابی ویژگی های قطعات الکترونیکی مورد کاربرد تکنسین ها و اپراتورها می باشد.

مشخصات فنی دستگاه


DC و فرکانس اندازه گیری ۴هرتز تا ۸ مگا هرتز
اندازه گیری سرعت بالا 1میلی ثانیه
اندازه گیری با دقت بالا از با دقت 05/±0%، rdg
محدوده دقت تضمین شده از ۱ مگا اهم، اندازه گیری امپدانس کم با تکرار پذیری بالا

آنالیز LCR متز
LCR meter