درباره ی ما

شرکت نانو تحلیل شاهوار در راستای پیشبرد اهداف علمی کشور و تعامل بیشتر با پژوهشگران و تسهیل خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای اقدام به ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته، با همکاری مراکز معتبر پژوهشی و آزمایشگاهی با تکیه بر تجربه و توانایی متخصصین خود و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه نانو فناوری به ویژه درحوزه تخصصی لایه نازک، با ارائه خدمات نوین و پیشرفته در جهت تسهیل و بهبود روند فعالیت های علمی و پژوهشی گام بر می دارد، تا بنا بر رسالت علمی خود بتواند نقشی هرچند كوچك در پیشرفت فضای پژوهشی کشور ایفا نماید.