آنالیز VSM

آنالیز VSM

دستگاه مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی VSM، جهت اندازه‌گیری و بررسی خواص و رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره بکار می رود. نمونه برای آنالیز VSM می تواند به شکل پودر، جامد حجمی، لایه نازک، تک کریستال وحتی نمونه مایع باشد. نتایج به دست آمده از این دستگاه در قالب یک گراف که اصطلاحاً منحنی پسماند نامیده می شود، ارائه می گردد. از شکل این گراف خاصیت مغناطیسی ماده و از آنالیز آن می توان به کمیت های زیر دست یافت. این اطلاعات دید مناسبی از خواص نمونه تحت بررسی ارائه می دهد.

مشخصات فنی دستگاه:


توان ورودی :w 1500
میدان مغناطیسی اعمالی:T 0.8

مقدار و ابعاد مورد نیاز برای آنالیز، جهت نمونه های پودری و مایع حدود 100 میلی گرم می باشد. برای نمونه های لایه نازک و بالک ابعاد حدودی 0.5 در 0.4 در 0.8 سانتی متر مکعب و یا کوچکتر است.

آنالیز VSM
VSM