تحلیل طیف‌سنجی UV-Vis-IR

تحلیل طیف‌سنجی UV-Vis-IR

طیف‌سنج UV-Vis-IR یکی از ساده‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌ها برای بررسی رفتار اپتیکی یک نمونه است که در این تکنیک تغییرات در جذب، عبورو بازتاب به عنوان تابعی از طول موج اندازه‌گیری می‌شود.

به کمک طیف و داده های بدست آمده از دستگاه می توان اطلاعات مهمی از قبیل لبه جذب، گاف نواری، ضریب شکست و خاموشی و .. را محاسبه نمود. همچنین ، طیف سنجی UV-vis برای تعیین خصوصیات زیست مواد جامد (هنگامی که این مواد نانو زیستی به طور همگن در یک حلال پراکنده می شوند) در مقیاس نانومتری نیز بکار می رود.

در گروه تخصصی اپتیک شرکت نانوتحلیل تفسیر کیفی طیف های اپتیکی UV-Vis-IR به صورت کیفی و کمی توسط متخصصان مجرب به شرح زیر قابل انجام است.

نوع خدمتتعرفه
رسم نمودار طیف عبور، جذب، بازتاب 
تعیین لبه جذب و گاف نواری 
محاسبه ضریب شکست، خاموشی، جذب 
تعیین طول موج پلاسما و تفسیر آن 
*تفسیر کلی همه یا برخی از پارامترها به همراه توضیحات تخصصی در قالب فایل Word 

*این خدمت طبق درخواست متقاضی و هماهنگی با کارشناسان قابل انجام است.